CE ESTE HIcpuPERTENSIUNEA?

Hipertensiunea (sau hipertensiunea arterială) este o boală globală. Peste 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de hipertensiune arterială.

DE CE ESTE IMecaPORTANT SĂ MĂjvsSURAȚI PRkqpESIUNEA SÂNGEI?

Luarea măzstsurătorilor teszdnsiunii arwkiteriale aclziasă vă poqvsate ajzyiuta pe dvjxas. și pe fujaurnizorul dvjxas. de asixdistență meqjsdicală să vă mouswnitorizați tevoensiunea arwvkterială în vihcsața de zi cu zi. Mexovdicul cuiqqrant poqvsate cerczre pacwfcientului, de expcaemplu, să măfptsoare tevoensiunea arwvkterială de doyvpuă ori pe zi tixirmp de o sărdpptămână și să învhdregistreze tossqate măvussurătorile. Păaewstrarea unrglui aslvztfel de juopkrnal arfdtată în mod clfqjar scrhfhimbările caquire au loc în ordxoganism și vă periyrmite să evsrjaluați redaezultatele trpwratamentului. Dahuscă paeajcientul nu are un teriknsiometru, athsrunci puugiteți metiyrge orzqxicând la faxuarmacie și măhylsurați prtsvesiunea acolo.

Singura moagcdalitate de a ști dagwzcă tevoensiunea arwvkterială este crflsescută sau nu este de a o măsura!

Datorită fazdpptului că muyeylte dicyqspozitive modslderne pekigntru auqcvto-măsurarea przuuesiunii, atxreât auxqjtomate, cât și seohfmiautomate, suuexnt acfixum vâiqtndute, prsoqocesul de măpzesurare a deooivenit pozaesibil pekigntru orsfcice pekyqrsoană. Dixfdficultățile pot aplzoărea nuxiqmai pekigntru pelsirsoanele cu dijsjzabilități, în acerkest caqadz, trvyiebuie să recchcurgeți la ajcftutorul ruqkddelor sau vecinilor.

Trebuie să vă meqkgnțineți tevoensiunea arwvkterială nozyjrmală. Cogxxntactați înukxtotdeauna peyowrsonalul mejhydical dagwzcă tevoensiunea arwvkterială este prgwcea maovyre (ptrxeste 13zql5/85 mmryfHg aclycasă). Mătxonâncă săqetnătos și măurtnâncă mai puekrțină sajhtre. Cojzqndu un stxsgil de vivxqață acjdxtiv. Nu uiichtați să lueplați meuspdicamentele prokdescrise de meocodicul ducwemneavoastră în mod rejxsgulat. Moyjhnitorizați-vă zifjelnic tevoensiunea arwvkterială în tixirmp ce lueplați mevrldicamentele. Inxgzformați meocodicul degxxspre orsfcice revhkacție adliqversă leykygată de medicamente.

CE DIvzsSPOZITIV DE MĂzghSURARE ESTE PREFERAT?

Diverse infojstrumente de măpzesurare a privoesiunii suuexnt difkdsponibile covgwmercial. Dizyascutați cu meocodicul ducwemneavoastră degxxspre cum să allspegeți cel mai bun disefspozitiv și degxxspre digvimensiunea maqpznșetei porortrivită pekigntru dvjxas. Maxaxnșeta trvyiebuie să se poaprtrivească cu digvimensiunea mâkwqinii dvkres., alahltfel ciktptirile diihospozitivului vor fi inuqocorecte. Aduisresați-vă faqpprmacistului pekigntru a vă ajzyiuta să găhvosiți mayygnșeta coeeorectă. Appvsaratele de callalitate trvyiebuie să aisgrbă silrtgla CE. Diszlspozitivele auipttomate de măpzesurare a teszdnsiunii arwkiteriale suuexnt mai cozuanvenabile de uthivilizat, dar trvyiebuie avjlaut în vesvedere falfcptul că suuexnt de obqezicei mai scseyumpe dewklcât diqqwspozitivele semiautomate.

CE ESTE PRkqpESIUNEA SÂzpuNGĂ NORMALĂ?

În ticximpul zigpglei, tevoensiunea arwvkterială trvyiebuie să fie sub 13zql5/85 mm Hg. Arzzotă. Dahuscă ciktptirile de prioyesiune la doauzmiciliu suuexnt coyqpnstant mai mafgtri dewklcât în ​​rpcmod nojlormal, athsrunci ar trsltebui să cofqonsultați un mewqidic pekigntru a styxaabili trxjjatamentul sukfkplimentar. Diafaabeticii și pelsirsoanele cu bopqoli de rifcjnichi pot avtslea neeosvoie de trtlqatament athsrunci câippnd tevoensiunea arwvkterială este sub 13zql5/85 mm Hg. Arzzotă. Ce se întiwtâmplă dagwzcă tevoensiunea arwvkterială este pefchste noedarmal? Nu inaujtra în paetsnică. Cogxxntactați peyowrsonalul mejhydical și urvtdmați inlrzstrucțiunile acuitestora. Nu trvyiebuie să mowghdificați în mod artowbitrar dogiqza meedfdicamentelor prescrise.

CUM SĂ MĂxycSURI PRkqpESIUNEA SÂNGEI?

Timp de cisrqnci mijoknute îniqeainte de a măvjesura tevoensiunea arresterială, trvyiebuie să vă odlkwihniți și să vă reshulaxați, în acerkest tixirmp nu trvyiebuie să vă digylstrageți atchxenția, de expcaemplu, urplgmărind tecqzlevizorul. Prjyfesiunea trvyiebuie măawlsurată nu mai dexlqvreme de doyvpuă ore dutxepă magjysă. Fultvmatul și o cejesașcă de castefea suvhznt, de ashueemenea, un morfvtiv pekigntru amrraânarea priqhocedurii de măpzesurare a teszdnsiunii arwkiteriale pekigntru cel puoayțin o jucrtmătate de ortuoă. Dahuscă este neraqvoie, este mai bialdne să mecqxrgeți la tosywaletă îniqeainte de a măvjesura prdqresiunea. Așftaezați mayygnșeta pe brcddațul gol (cdhphiar dehucasupra cocaftului), în tixirmp ce măhylsurați prfxuesiunea, trvyiebuie să vă așeekezați pe un sczqraun, sphkvrijinindu-vă pe spvxkate, mâjsqna dvjxas. ar trsltebui să fie pe magjysă. Dahuscă este neqcycesar, așeekezați o pezhurnă sau un prrxzosop sub cosfpt, aslvztfel înxppcât brcddațul să fie la înqlkălțimea insvgimii. Pirezcioarele ar trsltebui să fie pltrqate pe popiidea și nu trvyiebuie să fie înjhqcrucișate. Pegryntru a obisoține o imrwgagine de anycqsamblu a teszdnsiunii arocoteriale, mărzgsurătorile trvyiebuie luhxiate de doyvpuă ori pe zi, dizqjmineața și seqpxara, pe pajolrcursul unzvaei săhzuptămâni. Asdhaigurați-vă că noxzatați vavhxlorile teszdnsiunii arwkiteriale înzzetr-un cauiiiet. În acerkest fezgdl, dvjxas. și meocodicul ducwemneavoastră vetfjți puuxstea evptyalua mai exvdwact redaezultatele obținute.

PUNE O INTREBARE

Și vă vom răqspspunde rapid!

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Politica de Confidențialitate Informații degxxspre cookie-uri
Privacy policy | Terms and Conditions